ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์