วารสารโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
ปัจฉิมนิเทศ ม3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4) 30 มี.ค. 66
เปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 52) 23 ก.พ. 66
กิจกรรมวันพรปีใหม่และกิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 99) 04 ม.ค. 66
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย “รักสุดเขตประเทศไทย” (อ่าน 108) 04 ม.ค. 66
ประชุมผู้ปกครอง 1/65 (อ่าน 245) 03 ก.ย. 65
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 277) 22 ส.ค. 65
วันวิทยาศาสตร์ ปี 2565 (อ่าน 247) 22 ส.ค. 65
อบรมพัฒนาการสร้างเสริมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค (อ่าน 318) 06 มิ.ย. 65
รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ.สพม.เชียงราย (อ่าน 272) 06 มิ.ย. 65
ร่วมพิธี 3 มิ.ย (อ่าน 266) 06 มิ.ย. 65
ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 ม.4 2565 (อ่าน 217) 01 มิ.ย. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 233) 25 พ.ค. 65
รับการนิเทศติดตามจาก สพม.เชียงราย (อ่าน 266) 04 เม.ย. 65
สัมมนางานประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 255) 31 มี.ค. 65
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (อ่าน 236) 31 มี.ค. 65
ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 308) 10 มี.ค. 65
ค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 317) 10 มี.ค. 65
รอบรั้ว วกค.มี.ค.65 (อ่าน 318) 10 มี.ค. 65
อบรมทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของคณะครู (อ่าน 316) 21 พ.ย. 64
รอบรั้ว วกค. มิ.ย.64 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (อ่าน 345) 16 มิ.ย. 64
รอบรั้ว วกค. มิ.ย.64 (อ่าน 352) 16 มิ.ย. 64
วารสารประจำเดือน มิถุนายน 2564 (อ่าน 323) 12 มิ.ย. 64
วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (อ่าน 380) 30 พ.ค. 64
วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน (อ่าน 577) 08 พ.ย. 63
วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน (อ่าน 540) 08 พ.ย. 63
วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน (อ่าน 541) 08 พ.ย. 63
วารสารประจำเดือน ตุลาคม 2563 (อ่าน 581) 02 พ.ย. 63
วารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (อ่าน 727) 02 ส.ค. 62
วารสารประจำเดือน มีนาคม 2562 (อ่าน 887) 05 มิ.ย. 62
วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (อ่าน 830) 05 มิ.ย. 62
วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 801) 22 มี.ค. 62
วารสารประจำเดือน มกราคม 2562 (อ่าน 912) 13 ก.พ. 62
วารสารประจำเดือน ธันวาคม 2561 (อ่าน 805) 07 ม.ค. 62
วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 867) 11 ธ.ค. 61
วารสารประจำเดือน ตุลาคม 2561 (อ่าน 797) 14 พ.ย. 61
วารสารประจำเดือน กันยายน 2561 (อ่าน 983) 14 พ.ย. 61
วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2561 (อ่าน 723) 03 ต.ค. 61
วารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 858) 22 ส.ค. 61
วารสารประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อ่าน 867) 18 ก.ค. 61