ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียน
 
 

สถิตินักเรียน 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2564  

ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 48 40 88
ม.2 46 59 105
ม.3 49 52 101
รวม ม.ต้น 143 151 294
ม.4 72 89 161
ม.5 53 88 141
ม.6 46 88 134
รวม ม.ปลาย 171 265 436
รวมทั้งสิ้น 314 416 730
       

รายชื่อนักเรียนทั้งหมด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.63 KB