ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 28) 01 เม.ย. 64
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 41) 20 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัคร พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 127) 25 ธ.ค. 63
ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประช (อ่าน 237) 10 ธ.ค. 63
ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและขึ้นกล่ (อ่าน 145) 10 ธ.ค. 63
นายกเหล่ากาชาดและคณะ จังหวัดเชียงราย เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูแลกเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐา (อ่าน 138) 10 ธ.ค. 63
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา (อ่าน 143) 10 ธ.ค. 63
นายกเหล่ากาชาดและคณะ จังหวัดเชียงราย เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษ (อ่าน 132) 10 ธ.ค. 63
มูลนิธิเมนโนไนท์ เบรเด็น ในประเทศไทย สาขาเชียงราย เข้ามามอบเงินสนับสนุนการกีฬา (อ่าน 142) 10 ธ.ค. 63
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้ามาแนะนำแผนการเรียน อิงสมรรถนะ หลักสูตรห้องเ (อ่าน 151) 04 ธ.ค. 63
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพญาเม็งราย ที่มาส่งคุณครูชลิตา คำมูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ว (อ่าน 154) 04 ธ.ค. 63
พิธีรับมอบอาคารบ้านพักนักเรียน โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักนักเรียน (อ่าน 164) 04 ธ.ค. 63
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น 32 ชั่วโมง จำนวน 4 หลักสูตร (อ่าน 114) 30 พ.ย. 63
ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าศีกษาดูงานโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้อง อนุสรณ์) จังห (อ่าน 108) 30 พ.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนวงโยธวาทิต ในระหว่างวัน (อ่าน 104) 30 พ.ย. 63
คณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ร่วมกับข้าราชการและประชาชน อ.เวียงแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา (อ่าน 133) 29 ต.ค. 63
หน่วยงานราชการในพระองค์ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 115) 29 ต.ค. 63
ผู้บริหารโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี (อ่าน 132) 29 ต.ค. 63
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือวิสามัญโรงเรียน (อ่าน 124) 29 ต.ค. 63
คณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ร่วมกับข้าราชการและประชาชน อ.เวียงแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายร (อ่าน 102) 29 ต.ค. 63
คณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ร่วมกับข้าราชการและประชาชน อ.เวียงแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา (อ่าน 117) 29 ต.ค. 63
คณะครูเข้าร่วมแสดงความยินดีกับครูสุริยา บุดดี ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 122) 29 ต.ค. 63
เทศบาลตำบลหล่ายงาว ร่วมกับโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมได้จัดฝึกอบรมนวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม (อ่าน 129) 29 ต.ค. 63
คณะครูร่วมกับข้าราชการและประชาชน อ.เวียงแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวร (อ่าน 116) 29 ต.ค. 63
คณะครูโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ร่วมกับข้าราชการและประชาชน อ.เวียงแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายร (อ่าน 110) 29 ต.ค. 63
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้จัดฝึกอบรมนวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ (อ่าน 82) 29 ต.ค. 63
คณะครูเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (อ่าน 114) 14 ต.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษ (อ่าน 135) 08 ต.ค. 63
กิจกรรม รด.ไซเบอร์ (อ่าน 200) 06 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามณี จันทรฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลเยาวชนแห่งชาติ (อ่าน 139) 06 ต.ค. 63
คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามักธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมนิเทศการสอน (อ่าน 137) 06 ต.ค. 63
ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (6 ด้าน) (อ่าน 141) 16 ก.ย. 63
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 144) 15 ก.ย. 63
รับสมัครนักเรียนและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ ฝึกอบรมระยะสั้นฟรี!!! (อ่าน 136) 15 ก.ย. 63
มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (อ่าน 164) 15 ก.ย. 63
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่ (อ่าน 161) 11 ส.ค. 63
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอต้อนรับนักศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร (อ่าน 216) 30 ก.ค. 63
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระม (อ่าน 171) 30 ก.ค. 63
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 202) 30 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 200) 11 พ.ค. 63